Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Mission - Vision

1. Sứ mệnh

Provide world-class medical equipment in order to improve Vietnam healthcare.

Sứ mệnh của Công ty là đưa các thiết bị y tế hiện đại tới các bệnh viện, các phòng khám nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng tại Việt Nam.

Phương đông không chỉ cung cấp các thiết bị y tế cho bệnh viện mà còn là đơn vị mong muốn đóng góp sức mình vào việc cải thiện dịch vụ chăm sóc y tế tại Việt Nam, xây dựng một ngành y tế hiện đại mà tại đó các bệnh nhân cảm thấy hài lòng về chất lượng và dịch vụ.

Để đạt được điều đó, việc cung cấp các thiết bị y tế phải đảm bảo giá trị cốt lõi và mục tiêu của công ty, không đánh đổi giá trị đạo đức lấy mục tiêu tăng tưởng doanh số.

2. Tầm nhìn

“Trở thành thương hiệu hàng đầu trong cung cấp thiết bị y tế Bệnh Viện”

Become brand leader in hospital medical equipment suppliers.

Phương Đông giữ vững vị thế là bạn hàng chiến lược của các nhà sản xuất lớn về các thiết bị y tế - bệnh viện trên thế giới nhằm cung cấp các thiết bị không chỉ chất lượng mà còn phù hợp với nền y tế tại Việt Nam. Với mục tiêu tới năm 2023, Phương đông sẽ nằm trong top 10 công ty đứng đầu về doanh số trong các công ty cung cấp các thiết bị y tế tại Việt Nam, doanh số sẽ tăng gấp 2 lần so với doanh số năm 2017 lên khoảng 80 triệu USD.

3. Giá trị cốt lõi

Phương Đông xác định giá trị cốt lõi của Công ty trong giai đoạn 2018-2023 là “TÂM – TÍN – ĐỨC – CHÂN - MINH”. Nhân viên của Phương Đông luôn coi các giá trị cốt lõi của Công ty là kim chỉ nam trong mọi hành động của mình và nghiêm túc đảm bảo thực hiện các giá trị đó.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.