Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Vui tươi, sôi động và bùng cháy tại Giao lưu thể thao của khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại học Y ngày 02/06/2019 tại Resort Phương Đông

Ngày 02/06 vừa qua Khoa Chẩn đoán hình ảnh Đại Học Y Hà Nội đã có những trải nghiệm thú vị tại khu nghỉ dưỡng vui chơi của Phương Đông. tuy thời tiết có mưa nên số lượng trò chơi ngoài trời bị hạn chế nhưng sức chiến đấu máu lửa và hăng hái tham gia các trò chơi thì không bị mưa làm dịu đi.

 

Các người chơi rất hăng hái tham gia các trò chơi.

Video được ghi lại từ chương trình vừa qua. Mời các quý vị cùng theo dõi.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.